Privacyverklaring

Je leest op dit moment de privacy verklaring van V.O.F. Bastiaannet Reiniging. V.O.F. Bastiaannet Reiniging is een dienstverlenend bedrijf dat zich richt op de uitvoering van: gevelreiniging, rioleringswerkzaamheden, dak en zinkwerken, algehele reiniging in en om bedrijfspanden en woningen.

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met V.O.F. Bastiaannet Reiniging.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door V.O.F. Bastiaannet Reiniging verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door V.O.F. Bastiaannet Reiniging, neem dan gerust contact op!

info@bastiaannet-reiniging.nl – 0515-532048
Roodhemsterweg 16 – 8651 CV – IJlst
Btw.nr. NL815450102.B01 – Kvk Nr. 01112885

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

V.O.F. Bastiaannet Reiniging kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van V.O.F. Bastiaannet Reiniging, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan V.O.F. Bastiaannet Reiniging verstrekt.

Bij V.O.F. Bastiaannet Reiniging kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

 

Waarom V.O.F. Bastiaannet Reiniging deze gegevens nodig heeft

V.O.F. Bastiaannet Reiniging verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan V.O.F. Bastiaannet Reiniging je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

 

Hoelang V.O.F. Bastiaannet Reiniging gegevens bewaart

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door V.O.F. Bastiaannet Reiniging, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 

Delen met anderen

V.O.F. Bastiaannet Reiniging verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van V.O.F. Bastiaannet Reiniging worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. V.O.F. Bastiaannet Reiniging gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bastiaannet-reiniging.nl V.O.F. Bastiaannet Reiniging zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Beveiliging en SSL

V.O.F. Bastiaannet Reiniging neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van V.O.F. Bastiaannet Reiniging maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit betekend dat jouw verbinding met de websites van V.O.F. Bastiaannet Reiniging privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 

Plichten

V.O.F. Bastiaannet Reiniging verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van V.O.F. Bastiaannet Reiniging via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten.

V.O.F. Bastiaannet Reiniging behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer V.O.F. Bastiaannet Reiniging dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van V.O.F. Bastiaannet Reiniging te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
info@bastiaannet-reiniging.nl – Roodhemsterweg 16 – 8651 CV – IJlst.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie.